Speciální pedagogika

Poradenské služby a intervence

Během studií na Karlově univerzitě i po nich až do teď jsem nikdy neváhala a ráda jsem se nacpala kamkoliv to šlo. Čerpám tedy nejen z akademických znalostí, ale i z praxe. Prošla jsem dětskými domovy, ústavy sociální péče, zdravotními odděleními, pracovala jsem jako vedoucí projektů, učitelka mateřské školky a mám svoje čtyři vlastní děti. Každé jiné, a ne každé je jako z reklamy na premianta. Zažila jsem si u svých dětí desítky měsíců, kdy jsem vstávala po hodině, hrůzu z toho, jak tohle může skončit, pláč do polštáře, proč je to takhle jinak. Zažila jsem si resuscitace, byla jsem svým žákům na pohřbu, držela jsem v náručí děti po záchvatech a čekala, až se proberou z bezvědomí. Pracovala jsem s dětmi, které komunikovaly jenom očima, s dětmi nekomunikujícími z důvodu mentálního deficitu téměř vůbec. A všechny mě strašně bavily! Jsou skvělé, třebas náročnější, ale přesně takové, jaké jsou, jsou v pořádku. Jen každý má jiné potřeby, někdo speciální, potřebuje podpořit víc, někdo zase jiným směrem. 


Díky kombinaci speciální pedagogiky a kognitivně-behaviorální terapie se mi daří věci uchopovat celostně. Nejen kompenzovat pedagogicky nějaký problém, ale i myšlenky a obtíže s ním spojené, u dítěte i u rodiče. Systematicky a profesionálně, ne metodou pokus a omyl.

Co Vám mohu jako speciální pedagog a KBT psychoterapeut nabídnout?

  • Bezpečné prostředí na příběh o Vás a Vašem dítěti - máte pochybnosti o vývoji? Představovali jste si to jinak a teď si to vyčítáte? Padáte únavou na obličej a nevidíte cestu dál? Máte obavy, jak zvládne školku, má dítě obtíže ve škole? Nerozumíte systému poraden a SPC? A mnoho dalšího...bez cenzury
  • Dostali jste v poradně nějaký papír nebo diagnózu a nerozumíte domu? Chcete si o tom nahlas popovídat, zvážit možnosti, poslechnout si zkušenosti?

  • Systematická příprava dětí na úspěšný start školní docházky, na přijímací zkoušky na gymnázium

  • Trénink jazykových schopností dle E.B. Elkonina

  • Stimulační program pro předškoláky Maxík

  • Neurovývojová stimulace (M. Volemanová)

  • Práce s programem Včelka