Jaroslav a Milada Macháčkovi

Těšíme se na osobní setkání!

Naše privátní pracoviště...

Těšíme se na Vás!

Jsem Milada Macháčková, kognitivně-behaviorální terapeut, který maximálně využívá třetí vlny KBT, tj. její integraci s mnoha jinými psychoteraeputickými školami, rodinnou terapií a mindfullness, díky čemuž je dosaženo vysoké terapeutické efektivity, ověřené klinickými studiemi.

Zároveň přednáším na Univerzitě Hradec Králové jako lektor v Ústavu preprimární, primární a speciální pedagogiky. 

Asi nejbližším tématem jsou pro mě výchovné a vztahové obtíže včetně vztahu s sobě samému, úzkost a zvládání náročných situací. 

Po několika letech vlastní praxe jsem začala spolupracovat s mým manželem, abychom mohli klientům pomoci v maximální možné míře... Nejen po psychické, ale i sociálně-právní stránce, protože život bohužel občas není úplně jednoduchý a i řešení potřebují komplexní intervenci, aby se vše dalo do pořádku.

Milada Macháčková

Speciální pedagog, psychoterapeut

Univerzita Karlova, obor psychologie-speciální pedagogika

Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika (logo, surdo)

Komplexní psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (akreditace ČPS pro zdravotnictví)

Autogenní trénink (Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP, pracovní skupina pro AT)

Akreditovaný kurz Relaxační techniky v práci s klientem (PhDr. Marina Stejskalová, CSc)

Akreditovaný lektor STOB 

Cetrifikovaný lektor rozvoje jazykových schopností dle Elkonina (UK Praha)

Kurz Neuro-vývojové stimulace ve školní praxi 

 a další zde...

Jaroslav Macháček

právník, profesionální mediátor

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Komplexní výcvik mediátora

Kurz Mediační praktika

a další...