Jaroslav a Milada Macháčkovi

Těšíme se na osobní setkání!

Milada Macháčková

Speciální pedagog, psychoterapeut

Univerzita Karlova, obor psychologie-speciální pedagogika

Univerzita Karlova, obor speciální pedagogika (logo, surdo)

Komplexní psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (akreditace ČPS pro zdravotnictví)

Autogenní trénink (Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP, pracovní skupina pro AT)

Akreditovaný kurz Relaxační techniky v práci s klientem (PhDr. Marina Stejskalová, CSc)

Akreditovaný lektor STOB 

Cetrifikovaný lektor rozvoje jazykových schopností dle Elkonina (UK Praha)

Kurz Neuro-vývojové stimulace ve školní praxi 

Jaroslav Macháček

právník, profesionální mediátor

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Komplexní výcvik mediátora

Kurz Mediační praktika