Mateřství dlouhodobě

Kontinuální doprovázení před porodem, v šestinedělí a dále

Po absolvování skvělého sympozia o dětském spánku mimo jiné se světoznámým prof. McKennou jsem se rozhodla nabízet mimořádnou službu, která v péči o maminky po porodu chybí. Případně je chvíli, když za Vámi dochází porodní asistentka nebo laktační poradkyně a během dalších týdnů a měsíců o možnost kooporace, bezpečný prostor k povídání a sdílení ženy ztrácí. Dalšími možnostmi jsou kamarádky, které často potřebují sami stejnou péči, případně psychoterapeut, pro kterého je tato problematika dost specifická a jeho práce se mírně liší od toho, co by taková žena potřebovala....

A přitom to nefunguje tak, že by ženy měly nějaký problém indikovaný k terapii. Trápí se třeba "kulturním šokem", který nastupuje později po šestinedělí, někdy jsou opuštěné, někdy nejisté a cítí se nekompetentní. Už Elen Keyová se v roce 1903  snažila rozšiřovat a prosazovat tehdy pro společnost překvapivou myšlenku, že dítě NENÍ zmenšený dospělý. A pokud k tomu nebudeme přihlížet, dostaneme se do kruhu zklamání, boje a zoufalství. A dnes, o víc než sto let později, jako bychom na tom byli ještě hůř. Hodně myšlenek, co nám společnost vnucuje ohledně mateřství a výchovy, jdou úplně opačným směrem. Trápíme ženy nemístnými a nesmyslnými radami a očekáváními, která nejsou v realitě vůbec možná. Znejišťujeme je, virtuální svět je zaplavuje ne vždy relevantními informacemi, zbavuje je kompetencí, pokud nebudou mít přesně nastudované tohle nebo tamto, tenhle nebo tamten kurz... A pak se společně divíme, proč vzrůstá procento matek s poporodními obtížemi, depresí, nešťastných ze své nové role. Nepochopené, zoufalé plačící miminko, co nespí. A nepochopená, zoufalá, nevyspalá maminka....

Ukazuje se, že absence komunity offline je nejlépe kompenzováno kontinuální a dlouhodobou podporou. Dlouhodobé doprovázení a podpora od kompetentní osoby přináší obrovské benefity pro ženu, s druhotným dopadem na dítě i celou rodinu.

Poradci mají být v dnešním světě maminkám onou chybějící komunitou, ne soudcem ani poučovatelem.

Mgr. et Bc. Lenka Medvecová Tinková

Jelikož jsem sama maminkou čtyř (zatím:-) dětí (z toho se mi tři narodily za čtyři roky), zároveň speciální pedagožkou s praxí v ústavní péči, v poradně i v mateřské školce, a nakonec psychoterapeutkou, konečně se cítím trochu kompetentní k tomu být někomu k užitku...

Moje služby:

  • dítě není zmenšený dospělý - ale jaké vlastně je? Z jakého světa a jakého systému pochází člověk, kterého držím v náručí? Slova a vysvětlování tady nehrají roli, platidlem nejsou peníze, ale čas... pojďme obnovit dyádu maminky a jejího miminka, aby ho plně pochopila a mohla se řídit jen vlastní intuicí!
  • konzultace ohledně spánkového režimu miminek a malých dětí - velké TÉMA!

  • kojení, výživa a manipulace s miminkem

  • bezpečný prostor na jakékoliv emoce, možnost je ihned případně odborně intervenovat

  • přátelské setkávání matky se zkušenostmi, sdílení prožitků, komplikací a obav, zn. vše je "lékařské tajemství", jsem lepší než FB :-)

  • znovunalezení a podpora rodičovských kompetencí - na to jsem obzvlášť citlivá! Nenávidím dnešní módu, kdy Vám kdosi vysvětluje, že dokud neabsolvujete jeho kurz, jste pro svoje vlastní dítě pomalu nebezpeční. Že ho láskou a péčí, kterou mu upřímně věnujete, aniž byste měli odborné znalosti z internetu, ohrožujete... Každý rodič je nejvyšší autorita v péči o svoje vlastní dítě! A pokud si není jistý, ráda ho podpořím a pomohu mu, aby se cítil komfortně a bezpečně a z rodičovství se radoval

  • a mnoho dalšího.... stejně jako rostou moje děti a přicházejí mi noví pacienti do ordinace a poradny, tak sbírám další zkušenosti a slýchám příběhy... a těším se na ten Váš!