Kontakt
Úvodní psychoterapeutická konzultace je zdarma!

Královédvorsko

vzdálenější oblasti příplatek za cestu

Hodiny pro veřejnost

po domluvě kdykoliv

machackova.psychoterapie@gmail.com