Nabídka služeb

Individuálně nebo skupinově, ale vždycky profesionálně

Individuální poradenské sezení

Kognitivně behaviorální terapie - moderní psychoterapeutická metoda, která v krátkém časovém horizontu dosahuje výborných výsledků. Společně definujeme cíl, čeho byste chtěli dosáhnout a vyrazíme společně na cestu!

Kurzy pro veřejnost

Na základě profesní praxe vypracované kurzy pro širokou veřejnost. Ať s ochutnávkou a nenápadnou podporou psychoterapie nebo speciálně pedagogické. Nenásilně vedené, podporující, v příjemné atmosféře i prostředí.