Mediace

Profesionální mediace a sociálně-právní konzultace

Jistě to znáte, asi nejčastěji v partnerských vztazích. Dojde ke konfliktu a najednou to nefunguje. Každá strana má svojí pravdu a nechápe, proč to ten druhý nevidí stejně a neuzná. A obě strany drží...opravdu dlouho se zkoušely domluvit, ale věc se jen zhoršuje s každou další hádkou. 

A zde je prostor pro MEDIACI. 

Eskalace konfliktu a jeho prodlužování je extrémně neefektivní! 

NEHÁDEJTE SE, OBJEDNEJTE SE! Neexistuje problém, s kterým bychom Vám nemohli pomoci. 

Mediátor podporuje schopnosti účastníků urovnat konflikt vlastními silami, jeho úkolem není daný problém posuzovat či hodnotit, ani rozhodovat o konkrétní podobě jeho řešení. Postavení mediátora musí být proto ve vztahu k oběma stranám konfliktu vyvážené, mediátor musí mediaci vykonávat osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí. Je však žádoucí, aby mediátor byl nejen odborně kvalifikovaný, ale aby byl také schopen díky svým profesním zkušenostem účastníkům mediace pomoci orientovat se v odborné problematice při urovnání sporu. 

[online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/dusevni-vlastnictvi/dusevni-vlastnictvi/mediace-ve-sporech-k-pravum-dusevniho-vlastnictvi?fbclid=IwAR1efXOAaw5L66z7hFCGoELoG283UO34YM62Hhyyy1U6_7GGd4dZ9TMc1CQ


Mediace probíhá jako setkání obou stran v konfliktu za přítomnosti mediátora, kterým jim vysvětlí následující dění. Jeho služby platí každá strana sama za sebe, v našem případě 500,-/hod. každý účastník. Na setkání vyhrazujeme 3 hodiny času a už je na účastnících, zda ho využijí plně nebo se dohodnou dříve. Pokud je potřeba, mediátor iniciuje další setkání, případně zve v případně náročných a komplikovaných konfliktů každou stranu po prvním setkání ještě navíc zvlášť.