Kognitivně - behaviorální terapie - co to je?

12.10.2018

Interaktivní přednáška s výkladem i praktickými cvičení o tom, co je to KBT - kognitivně-behaviorální terapie. V dnešní době jedna z nejpoužívanějších terapeutických metod.

Vhodné pro seznámení spolupracujících odborníků (např. sociální pracovníci, terénní kolegové, pedagogové, apod.) s KBT, aby byli schopni odhadnout, zda je vhodné ji např. doporučit klientovi, možnost využít krátkodobé techniky při intervenci s klienty, při rozhodování v dalším vzdělávání, zda by mi KBT vyhovovala, apod.


Rozsah cca 4hod, délku možné upravit dle potřeb. Obsah přednášky:

  • krátký nástin KBT jako psychoterapeutického směru 
  • KBT a pacient/klient - konceptualizace případu 
  • terapeutická zakázka, anamnéza a terapeutický vztah 
  • modifikující faktory a bludný kruh, pochopení faktorů, které udržují patologické chování v chodu 
  • myšlenky - emoce - chování a možnosti jejich terapeutického ovlivnění 
  • práce s myšlenkami (kognitivní restruktualizace) 
  • práce s emocemi (emoční reskripce, terapeutický dopis, hraní rolí) 
  • práce s chováním (behaviorální experimenty) 
  • shrnutí, reflexe, dotazy